CROWDFUNDING

De vrije vertaling van crowdfunding is financiering (funding) door de massa (the crowd). Crowdfunding is een alternatieve vorm van financiering voor projecteigenaars en ondernemers. Als ondernemer of projecteigenaar kan je een bepaalde hoeveelheid geld ophalen bij een grote massa financierders. De basis van de idee crowdfunding ligt in het feit dat de projecteigenaar of ondernemer een publiek, fans, supporters ambassadeurs aantrekt die interesse hebben in zijn product, dienst of bedrijf.
Via een online platform maakt de ondernemer of projecteigenaar zijn project bekend. Hij geeft aan hoe groot het doelbedrag is dat hij wil ophalen. De crowd kan aangeven of zij in het project geloven door het te steunen. Daarom biedt crowdfunding ook de mogelijkheid om de haalbaarheid van een project te meten. Het biedt je de kans om aan marktonderzoek te doen. Je kunt ervoor zorgen dat je fans ambassadeurs worden van jouw product of dienst.
Er zijn vier verschillende modellen

LOAN: De investeerder is bereid zijn geld te lenen in ruil voor een belofte tot terugbetaling, mogelijk inclusief een vooraf overeengekomen intrest. De motivatie is een combinatie van intrinsiek, sociale en financiële motivatie. Bijvoorbeeld een sociale organisatie die geld zoekt voor de financiering van een school in een derdewereldland en daartoe een laagrentende lening uitgeeft.

EQUITY: De investeerders zijn bereid in een onderneming te investeren zonder belofte tot terugbetaling, maar in ruil hiervoor krijgen ze een bepaald deel van de aandelen. Hierdoor kunnen ze recht krijgen op dividenden en na een bepaalde termijn kan er mogelijk een meerwaarde worden gegenereerd op de aandelen. Investeerders  zijn in dit geval evenwel ook blootgesteld aan het ondernemingsrisico en kunnen dus delen in de verliezen van de onderneming. De motivatie voor deze crowdfunding variant is dus eerder financieel, maar ook sociale aspecten kunnen een rol spelen.

DONATION:  De investeerder is bereid zijn geld te schenken, ter ondersteuning van een project dat hem aanspreekt. Dat zijn investering rendeert, is geen noodzaak. De motivatie voor dit type crowdfunding is voornamelijk sociaal.

REWARED & PRESALES: De investeerder is nog steeds bereid zijn geld te schenken, maar in ruil voor deze donatie zal de donateur een niet-financiële beloning krijgen. Deze beloningen zijn vaak symbolisch waardoor de motivatie meer een combinatie is van intrinsieke en sociale motivatie met de wil voor een beloning.