Motiveer jezelf door je termijn zo kort mogelijk te houden! – Interview met Jaswig

By December 21, 2015 Project, Uncategorized No Comments
Jaswig2

Henri, John, Nick, Sam en hun Amerikaanse vrienden ontwikkelden een bureau waarmee kinderen in de klas rechtstaand de lessen kunnen volgen. Op een maand tijd haalden ze 54.000 dollar op. Hoewel de weergoden ons niet gunstig gezind waren, hebben we de tocht naar Merelbeke aangevat om de heren van Jaswig te ontmoeten. Zij vertelden ons alles over hun voorbereiding, het verloop en de nazorg van hun geslaagde crowdfundingcampagne.

Jaswig4

Kickstarter

Jaswig koos zeer bewust voor een internationale campagne via Kickstarter. ‘Er was eigenlijk geen andere optie, we zitten met vijf oprichters in Gent maar de andere drie bevinden zich in Cleveland, Amerika. Amerikanen zijn overigens veel bekender met het begrip crowdfunding dus leek het een logische keuze om in zee te gaan met het grootste platform dat momenteel actief is’, vertelt Sam.

‘We gingen er vanuit dat het eerste geld dat binnenkwam van familie en vrienden, voornamelijk Belgen, zou zijn. We zijn nu eenmaal met zeven Belgen en maar een Amerikaan. Maar we geloofden sterk dat de funding door onbekenden, voornamelijk uit Amerika zou komen.’

Het team wilde op een maand tijd het ambitieuze doelbedrag van $54.000 ophalen. Net over de helft van hun campagne bereikten ze hun doelbedrag. ‘Om het doelbedrag te bepalen hebben we eerst gekeken welke kosten we moesten terugbetalen’, zegt Sam. ‘We moesten absoluut ons patent betaald krijgen. Daarnaast moest ook zeker onze manufacturing agreement terugbetaald worden. We kenden uiteraard ook de marges op onze schoolbanken. Zo hebben we bepaald hoeveel banken we moesten verkopen om die grote kosten terug te betalen en konden we het bedrag van $54.000 vooropstellen.’

‘Het moet natuurlijk de moeite zijn om een campagne te voeren’, gaat Henri verder. ‘We hebben er enorm veel werk in gestoken. Afgelopen weekend nog zijn we bijvoorbeeld de hele tijd bezig geweest met het assembleren van de banken, de dozen voor te bereiden, enzovoort. In feite zijn we alle acht gedurende twee maanden met niets anders bezig geweest. Als je het totaalplaatje bekijkt is die $54.000 echt niet te hoog. Voor hoogtechnologische producten ligt dat bedrag vaak nog drie à vier keer hoger. Origineel hadden we $100.000 vooropgesteld, waarna we zijn gezakt naar $30.000. Uiteindelijk hebben we de gulden middenweg genomen en het bedrag op $54.000 gezet.’

De timing

De campagne moest normaal op 1 augustus 2015 live gaan. Het team was echter niet tevreden over hun promotiefilmpje en besloot het te hermaken. Uiteindelijk ging de campagne midden augustus live en duurde ze tot midden september. ‘Uiteindelijk bleek die timing onze sterkte. Een crowdfundingcampagne gaat in het begin heel snel, maar wanneer de helft van de tijd verstreken is durft het nogal eens te slabakken. Op 1 september moesten alle leerlingen weer naar school wat voor ons de perfecte kans was om promotie te voeren. Die vertraging leverde ons dus een groot voordeel op’, zegt Henri.

Ook media-aandacht krijgen was niet gemakkelijk voor de Gents-Amerikaanse start-up. In de dalperiode van hun campagne heeft het team zoveel mogelijk mensen aangeschreven. Van nationale kranten tot regionale televisiezenders. ‘We wilden de media-aandacht eigenlijk spreiden over de dertig dagen maar dat is niet gelukt. Het Nieuwsblad schreef als eerste een artikel over ons, wel pas na ontzettend veel gepush. Crowdfunding is wel een sexy topic om in het nieuws te komen en ons product heeft ook een bepaald nieuwsgehalte. Tegelijk met het artikel in het Nieuwsblad is ook AVS komen filmen. We haalden de media in de tweede week van de campagne.’

‘We contacteerden zelf de kranten met een persbericht. Eerst dachten we niet dat journalisten zouden appreciëren dat wij al een bericht klaar zouden zetten voor hen: zij kunnen hun werk namelijk veel beter dan wij. Nadien bleek dat toch de beste manier om aandacht te krijgen,’ zegt John. ‘We legden hen uit hoe ons product in elkaar zat en vertelden dat we een campagne gingen voeren op Kickstarter. Het Nieuwsblad hield de campagne ook in de gaten en na dag 1 kregen we al een mail dat het misschien toch de moeite was om een artikel te schrijven. De maandag daarna stonden we al in de krant.’

‘Toen AVS kwam filmen merkten we een boost van Belgische backers. Veel meer nog dan toen VTM ons oppikte. Dat vonden we eigenaardig omdat VTM toch een veel groter bereik heeft. Door die media-aandacht kwam er heel wat vraag naar bureaus maar die mensen hebben we allemaal doorverwezen naar onze Kickstartercampagne. Dat heeft enorm geholpen bij het bereiken van ons doelbedrag’, zegt Henri. Sam voegt hieraan toe dat dit niet altijd gemakkelijk bleek: ‘Vaak waren de mensen die ons oppikten via de nieuwsuitzendingen oudere mensen die niet goed met het internet overweg konden of niet graag hun kredietkaartgegevens doorgaven.’

‘De meest effectieve manier om media-aandacht te krijgen is door zelf een kant-en-klaar persbericht uit te sturen.’

Jaswig1

Actie

‘Eerlijk gezegd hebben we te weinig acties gepland en gestructureerd. Een voorbeeld daarvan is ons filmpje, door het ontbreken van een planning kwamen we in tijdsnood. We hadden natuurlijk wel acties gepland maar als puntje bij paaltje kwam, vielen die plannen meestal in duigen. Het was mede dankzij ons succes dat we het te druk kregen voor bijkomende acties’, zegt Sam. Henri vindt echter dat de planning wel goed gebeurde. ‘We hebben een maand volop onze campagne voorbereid. Ons filmpje had misschien wel vertraging, maar alle andere voorbereidingen waren volledig in orde. We hadden op voorhand bijvoorbeeld al gigantisch veel mensen aangeschreven.’

Het team deed al langer aan research over crowdfunding. Henri heeft in het kader van zijn thesis al veel opzoekwerk verricht en het ganse team heeft gezamenlijk campagnes bekeken en geanalyseerd. Er is wel wat concurrentie op vlak van standing desks dus konden ze gemakkelijk zien wat er werkte en wat niet. ‘Zelf probeerden we wel echt iets origineel te doen. We hebben bijvoorbeeld een liedje laten maken en dat ook aangeboden als reward.’

Over de rewards waren de heren het niet meteen eens. ‘Ons product is op zich redelijk duur om als enige reward aan te bieden. We moesten dus ook wijze kleine dingen aanbieden’, aldus Sam. ‘Door andere campagnes te analyseren kwamen we te weten welke rewards succesvol zouden zijn.’ John voegt hieraan toe dat redelijk wat mensen ook graag het onderzoek steunden zonder hiervoor een reward terug te krijgen. ‘Mensen vinden het wel leuk om iets terug te krijgen. Daarom was ook ons klokje redelijk succesvol. Sommige sympathisanten vonden een bureau misschien te duur maar konden zich wel vinden in ons project omwille van het gezondheidsaspect. Eén persoon gaf zelfs $850 en wilde geen reward. Een andere gaf $1.000 en wilde slechts één bureau. Zulke mensen contacteren we natuurlijk om te vragen via welke kanalen ze ons vonden en daar zetten we dan meer op in.’

‘Voor onze campagne begon hadden we misschien wel dertig rewards uitgewerkt. Net voor aanvang hebben we dan met iedereen gebrainstormd en het aantal teruggeschaald naar zestien rewards. We konden mensen niet gaan overspoelen met rewards want dat zou net een averechts effect hebben. Het moet voor mensen gemakkelijk en toegankelijk blijven, anders haken ze af.’

Backers

We definiëren drie groepen van backers: eerst en vooral het intieme netwerk. Ten tweede zijn er de vrienden van vrienden en tot slot nog de onbekenden. In het geval van Jaswig komt +/- 40 % van de backers uit het eigen netwerk van familie en vrienden. Nog een 30 % komt uit het netwerk van hun vrienden en de overige 30 % werd gefund door onbekenden. Dat waren mensen uit heel de wereld. ‘Er verscheen zelfs een artikel op een Japanse website zonder dat we hiervan eigenlijk op de hoogte waren. Aziaten die een bureau wilden bestellen moesten we echter wel teleurstellen. Verzendkosten zouden veel te duur uitvallen waardoor we hebben besloten hun bestelling niet aan te nemen.’

Het team werd één keer opgenomen in de ‘What’s Popular’-pagina van Kickstarter. Voor hen had dat echter geen zichtbaar effect. ‘Het was pas in de laatste anderhalve week dat we wisten hoe we Staff Pick konden zijn. Helaas was dat veel te laat voor ons. Daarnaast is er ook wel concurrentie op vlak van statafels en meubels in het algemeen wat het moeilijk maakte voor ons om er uitgekozen te worden’, aldus John. Henri voegt hieraan toe dat, moesten ze nog eens een campagne voeren, ze toch meer zouden inzetten op Staff Pick.

Pro’s

De crowdfundingcampagne bracht veel voordelen met zich mee voor Jaswig. ‘Een groot voordeel was dat we konden kijken of ons product effectief verkocht zou worden zonder het te moeten produceren. Daarnaast is crowdfunding een hot item voor de media. Zonder onze campagne hadden we nooit alle aandacht gekregen die we nu wel kregen. Dankzij onze campagne hebben we in nagenoeg alle kranten gestaan. Tot slot konden we ook een bepaald volume genereren waardoor we met de producent konden onderhandelen over de prijs.’

‘Op voorhand wisten we dat we tijdens de campagne actief updates moesten blijven plaatsen. Zo blijven je backers in het product en je onderneming geloven.’ Maar wat zouden ze anders aanpakken bij een volgende campagne? ‘Volgende keer posten we enkel relevante updates. Nu hebben we bijvoorbeeld gespost dat Tyler (een Amerikaans teamlid) gaat trouwen’, aldus Henri. ‘Na afloop van onze campagne hebben we te weinig updates gestuurd: van 18 september tot nu hebben we slechts twee maal van ons laten horen. Dat kan dus nog veel beter’, vindt Sam.

‘Naast meer updates na afloop van de campagne, zouden we bij een volgende ook veel meer beeldmateriaal gebruiken. Nu hadden we een goed filmpje voorzien, maar voor de rest stond er voornamelijk tekst op onze sociale mediapagina’s. Mensen willen niet lezen, ze willen liever filmpjes en foto’s bekijken. Daarnaast zouden we ook onze leveringen beter voorbereiden. Het blijft natuurlijk onvoorspelbaar hoe een campagne zal uitdraaien maar nu hebben we teveel tegelijk moeten doen’, vertelt Henri.

‘Mensen willen niet enkel lezen, ze willen liever filmpjes en foto’s zien.’

Jaswig3

Sam voegt hieraan toe: ‘Zo snijden we natuurlijk in ons eigen vel: enerzijds is Kickstarter een ideale manier om zonder tastbaar product en zonder kapitaal de markt te toetsen, maar anderzijds kom je in de problemen als je campagne een groot succes blijkt. In onze kostenstructuur hebben tevens geen loon voor onszelf berekend. We keren onszelf dus ook nog niets uit. Als we dat wel zouden doen, zouden we wel failliet kunnen gaan. Ook dat zouden we dus anders aanpakken.’

Tips & tricks

Het team wilt graag enkele tips meegeven aan (toekomstige) ondernemers die willen crowdfunden:

  • Bereid je website goed voor.
  • Neem genoeg tijd om een goed filmpje maken.
  • Schrijf op voorhand een persbericht en stuur het uit naar de verschillende media.
  • Werk een persstrategie uit en zorg ervoor dat je op zoveel mogelijk manieren in de media komt. Sociale media zijn daarbij enorm belangrijk!
  • Spreek niet over de verkoop van je product, maar leg uit dat je met een project bezig bent en dat je funding nodig hebt. Zo zullen mensen meer geneigd zijn je project te steunen.
  • Zorg ervoor dat je naast je crowdfundingpagina ook nog andere websites online hebt over je product of campagne. Zo kunnen ze meer informatie verzamelen.
  • Stel je doelbedrag realistisch op.

De ultieme tip van Jaswig is je campagnetermijn zo kort mogelijk houden. ‘Eigenlijk is dat een psychologisch spelletje. Je spoort in eerste instantie jezelf aan om er constant mee bezig te zijn. Daarnaast voelt de crowd ook veel meer de urgentie van je project. Ze denken: als ik nu niet stort, is het misschien al te laat. Ook de media zien dat je een korte termijn hebt en zullen sneller iets met je verhaal doen.’

Campagne

www.jaswig.com